viseči uhani SRCE .1 // dangle earrings HEART .1
15.00
viseči uhani SRCE .2 // dangle earrings HEART .2
15.00
uhani SRCE .3 // earrings HEART .3
15.00
uhani SRCE .4 // earrings HEART .4
15.00
MINI uhani SRCE .5 // MINI earrings HEART .5
15.00
uhani GOTIK .1 // earrings GOTIK .1
28.00
uhani GOTIK .2 // earrings GOTIK .2
28.00
uhani GOTIK .4 // earrings GOTIK .4
28.00
uhani GOTIK .5 // earrings GOTIK .5
28.00
uhani GOTIK .6 // earrings GOTIK .6
28.00
uhani GOTIK .7 // earrings GOTIK .7
28.00
uhani GOTIK .10 // earrings GOTIK .10
28.00
uhani GOTIK .11 // earrings GOTIK .11
28.00
uhani GOTIK .12 // earrings GOTIK .12
28.00
uhani GOTIK .13 // earrings GOTIK .13
28.00
On sale
mini uhani MIKS [POSEBNA ONLINE CENA] // mini earrings MIX [SPECIAL ONLINE PRICE]
7.00
On sale
mini uhani DISKO srce // mini DISCO earrings heart
7.00
On sale
uhani USNJE/LES .1 [2022] // earrings LEATHER/WOOD [2022]
7.00
On sale
viseči uhani USNJE [2022] // dangle earrings LEATHER [2022]
7.00
BONBON mini uhani srce // CANDY mini heart earrings
10.00 - 90.00
BONBON mini uhani zvezdica // CANDY mini star earrings
10.00 - 90.00
uhani CVET .1 // earrings BLOSSOM .1
17.00
uhani CVET .2 // earrings BLOSSOM .2
17.00
uhani CVET .3 // earrings BLOSSOM .3
17.00
Sold out
uhani CVET .4 // earrings BLOSSOM .4
17.00
uhani CVET .5 // earrings BLOSSOM .5
17.00
uhani CVET .6 // earrings BLOSSOM .6
17.00
Sold out
uhani CVET .7 // earrings BLOSSOM .7
17.00
Sold out
uhani CVET .8 // earrings BLOSSOM .8
17.00
uhani CVET .9 // earrings BLOSSOM .9
17.00